JIŘÍ MRÁZEK

Český malíř, textilní výtvarník a grafik. Narodil se 22.4.1920 v Praze. Jiřího Mrázka lze označit za solitéra tvořícího v rámci lyrické abstrakce. Inspirací mu byla zejména krajina a příroda, ale také geometrické tvary. Jeho manželkou byla malířka Daisy Mrázková, významná autorka dětských knih a stejně jako on členka skupiny UB 12. Mrázkovo rané setkání s uměním se odehrálo díky jeho strýci, jenž se živil malováním akvarelů; na reálném gymnáziu jej pak vyučoval Pravoslav Kotík. Po neúspěšném pokusu dostat se na Akademii následovalo několik krátkých studijních intermezz (keramická škola, Ukrajinská akademie, Státní grafická škola), po nichž byl nakonec v roce 1943 přijat na Uměleckoprůmyslovou školu. Po uzavření vysokých škol odjeli s manželkou na Vysočinu a ve studiích pokračoval až po válce. V ateliéru Josefa Kaplického se setkal s mnoha spolužáky z grafické školy jako např. s Jiřím Johnem, Adrienou Šimotovou a dalšími. Důležitým impulsem pro tvorbu Jiřího Mrázka bylo přátelství s Václavem Boštíkem, společně s nímž se účastnil debat s Janem Křížkem, v nichž řešili vývoj moderního umění a tendence umění současného. Cítili potřebu vzniku „nového slohu“, přičemž se jej snažili objevit v umění historických epoch. Ovlivněni teorií francouzského historika umění Elieho Faura o archaických fázích uměleckých slohů se obrátili k řeckému sochařství a románskému umění. Tyto archaizující tendence vrcholí u Mrázka v letech 1943 a 1944 a před koncem války se Mrázkovy i Boštíkovy práce přibližují k abstrakci. Z roku 1942 pochází významný Mrázkův cyklus automatických akvarelových kreseb, které nemají jednotný námět a zabývají se především důrazem na linie skvrn a tvarovou strukturu. V nich lze rozeznat části lidských či zvířecích těl rozplývajících se do barevných ploch. S archaizujícími náměty se v Mrázkově díle mísí také náboženská tematika, jíž se věnoval během válečných let – vzorem mu v tomto období byly malby Paula Kleea (Jonáš, 1944). Z formálního hlediska i nadále zjednodušoval tvary, což jej vedlo zejména k drobným malbám s přírodními náměty (Pavouk, 1946). Tato redukce znaku vyústila ke konci čtyřicátých let do období ornamentální abstrakce s motivem přírodnin. Podle Jaromíra Zeminy Mrázek těmito díly, která se vyznačují kontrastními plochami a povrchovými strukturami (Tichomoří, 1949; Klubko, 1949; Slon, 1949), předznamenává český informel i lyrickou abstrakci. V padesátých letech je u umělce patrný tvůrčí útlum vyplněný prací pro Textilní tvorbu (pozdější Ústav bytové a oděvní kultury), kde byl zaměstnán jako návrhář v letech 1950–1967. Mezinárodního úspěchu dosáhl na Světové výstavě Expo ´58, na níž se podílel se svými textilními návrhy a kde také společně se svými spolupracovníky získal nejvyšší ocenění. V rámci kurzů textilní výroby jezdil často na plenéry, výlety podnikal i s přáteli, a právě krajina se stala ústředním motivem jeho sporého díla z té doby (Benecko, 1955). Ke konci padesátých let se zapojil do proudu lyrické abstrakce a v roce 1959 se stal členem nově vzniklé skupiny UB 12, jež se zformovala z okruhu mnoha jeho letitých přátel (Boštík, John, Šimotová, Bartovský). První výstavu skupiny v Galerii československého spisovatele (1962) však provázely neshody, které vyústily v neúčast Mrázka s Boštíkem. Ti současně obeslali chystanou přehlídku nefigurativní tvorby (Výstava D v galerii Nová síň), což členové UB 12 přijali s nelibostí, jejíž příčinou byla i obava z vystavení abstraktních děl kvůli tehdejší kulturně politické situaci. V roce 1964 Jiří Mrázek vystavoval v Galerii Václava Špály, kde se setkal s Lee Freemanem, americkým sběratelem. Freeman se stal Mrázkovým podporovatelem a díky němu se také seznámil s řadou českých umělců, které pak zařadil do svých sbírek. V malbách let šedesátých Mrázek rozvíjí náměty krajiny, do nichž se postupně prolíná motiv těla, někdy až s erotickými prvky (Krajiny – Ženy). V roce 1965 se figura z jeho maleb vytrácí a autor se opět výrazněji přiklání k abstrakci. Na jeho obrazech se objevuje pravidelná mřížka či rastr kombinované s lineárními křivkami a dále též motiv meandru. K zásadním dílům Jiřího Mrázka se řadí cyklus Pyramidy z osmdesátých let. Motiv náhodně vzniklý rozčleněním plochy umělec variuje v mnoha podobách založených na principu kontrastu organického a geometrického řádu.  Vedle Pyramid vznikl také tematický cyklus Mlýnů a Hemžení (1984). Linie a skvrny se v Mrázkových malbách uplatňují i v následující dekádě a mnoho obrazů je vytvořeno kombinovanou technikou pomocí aplikace provázků (Bez názvu, 1994). Akvarelový cyklus Rekonvalinky (1996) pak představuje přímou cestu k poslední etapě Mrázkova díla: shluky barevných, rozpíjejících se skvrn jsou umístěny do rastrové mřížky. Právě čtvercové sítě vyplněné barvami ukončují Mrázkovu tvorbu. Umělec v nich zkoumá vztahy mezi barevnými tóny (Křížem krážem, 2002; Čtverečky, 2003) a vytváří variace pomocí střídání barev (Sexteto III-VI, 2005).

Studia:

 • 1945 – 1949 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha (at. Václav Kaplický)
 • 1942 – 1943 Grafická škola, Praha
 • 1940 – 1941 Ukrajinská akademie, Praha
 • 1939 – 1940 Keramická škola, Praha

Práce, zaměstnání:

 • 1950 – 1967 textilní návrhář v Textilní tvorbě

Zastoupení ve sbírkách

Národní galerie v Praze
The Art Institute of Chicago
Galerie hlavního města Prahy
Muzeum umění Olomouc
Galerie umění Karlovy Vary
Oblastní galerie v Liberci
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Galerie výtvarného umění v Chebu
Galerie Klatovy-Klenová
Muzeum grafiky a designu Benešov
Česká pojišťovna, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Galerie Gema, Praha
soukromé sbírky v ČR, USA, Argentině, Velké Británii

 

 

Samostatné výstavy:

 • 2016 – Jiří Mrázek: Terra incognita, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
 • 2007 – Jiří Mrázek: Čtverečky, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
 • 2003 – Jiří Mrázek: Čtverečky, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě
 • 2001 – 2002 – Jiří Mrázek: Čtverečky, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
 • 2000 – Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992–96, Rekonvalinky / 1996–97, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk
 • 1999 – Česká kresba 12, Jiří Mrázek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
 • 1998 – Jiří Mrázek: Práce 1940 – 1998, České muzeum výtvarných umění, Praha
 • 1998 – Jiří Mrázek: Práce 1940 – 1998, Galerie Gema, Praha
 • 1997 – Jiří Mrázek: Akvarely, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny
 • 1993 – Jiří Mrázek: Dobývání tvaru, Divadlo hudby OKS, Olomouc 
 • 1993 – Jiří Mrázek: Kresby, Galerie Gema, Praha
 • 1993 – Jiří Mrázek: Obrazy a kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou
 • 1986 – Jiří Mrázek: Kresby, Galerie Opatov, Praha
 • 1983 – Jiří Mrázek: Obrazy a kresby z let 1943–83, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1982 – Jiří Mrázek: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie, Praha
 • 1964 – Jiří Mrázek, Galerie Václava Špály, Praha
 • 1959 – Jiří Mrázek: Textil obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha

Skupinové výstavy nezařazené do databáze:

 • 2017 – Příliš mnoho zubů – České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, 2017 – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 
 • 2017 – Galerie H, DOX, Malá věž, Praha
 • 2017 – Odměk – Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy
 • 2016 – Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Olomouc
 • 2013 – Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň 
 • 2013 – Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště
 • 2010 – Umělecká beseda: Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod 
 • Roky ve dnech. České umění 1945–1957, Městská knihovna Praha, Praha
 • 2009 – Mini UB 2009, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
 • 2007–2008 – Členská výstava Umělecké besedy, Galerie výtvarného umění v Mostě, Most 
 • 2007 – Členská výstava Umělecké besedy, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 
 • 2007 – Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň 
 • 2007 – Umělecká beseda: Vědomí o člověku, Mánes, Praha
 • 2007 – Členská výstava Umělecké besedy, Novoměstská radnice, Praha
 • 2006 – Daisy Mrázková, Jiří Mrázek, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha 
 • 2005 – IV. nový zlínský salon 2005, Zlín 
 • 2005 – Prostor a čas, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem 
 • 2005 – Jubilanti Umělecké besedy, Mánes, Praha
 • 2005 – Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha 
 • 2004 – Boštík, Křížek, Mrázek, Galerie Benedikta Rejta, Louny 
 • 2004 – Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 
 • 2004 – Kresba, kresba… Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň 
 • 2003–2004 – Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek, Galerie Benedikta Rejta, Louny 
 • 2003 – Minisalon, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (FR)
 • 2003 – Ornament v současném umění, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové 
 • 2003 – Ornament v současném umění, Galerie města Plzně, Plzeň 
 • 2002 – Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta (IDN)
 • 2002 – Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud (IDN)
 • 2002 – Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya (IDN)
 • 2002 – Objekt – objekt: Metamorfózy v čase / Object – object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno
 • 2002 – Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let), Galerie Zlatá husa, Praha
 • 2001 – Bilance II. Obrazy a sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary 
 • 2001 – Objekt – objekt: Metamorfózy v čase / Object – object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
 • 2000 – Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 – 1968, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 
 • 2000 – Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
 • 2000 – Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou 
 • 2000 – Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč
 • 1999 -… a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Olomouc 
 • 1999 – Kolorismus v českém výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice 
 • 1999 – Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 – 1968, Praha 1997 Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
 • 1998–1999 – Umělecká beseda 1998, Mánes, Praha
 • 1998 – Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brussels (Bruxelles)
 • 1998 – Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava 
 • 1997 – Umělecká beseda, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká 16, Praha
 • 1997 – Umělecká beseda 1997, Mánes, Praha
 • 1997 – Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit – Studio 600, Praha
 • 1997 – Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
 • 1997 – Minisalon, Pražský hrad, Praha
 • 1997 – Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie U Kamene, Cheb
 • 1997 – Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno 
 • 1997 – Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Olomouc 
 • 1996–1997 – Umělecká beseda 1996, Mánes, Praha 1996 Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (USA)
 • 1996–1997 – Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (USA)
 • 1996 – I. nový zlínský salon, Zlín 
 • 1996 – Minisalon, McKissick Museum, Columbia (USA)
 • 1996 – Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (USA)
 • 1996 – Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (USA)
 • 1996 – Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (USA)
 • 1996 – Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha
 • 1995–1996 – Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (USA)
 • 1995 – Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis (USA)
 • 1995 – Setkání V – Rozhraní, Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy
 • 1995 – Umělecká beseda 1995, Mánes, Praha
 • 1995 – Abstraktní malířství – obrazy a kresby 14 autorů, Galerie MAG, Jablonec nad Nisou 
 • 1994–1995 – Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (USA)
 • 1994 – Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood (USA)
 • 1994 – UB 12, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem 
 • 1994 – UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava 
 • 1994 – UB 12, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary
 • 1994 – Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (USA)
 • 1994 – Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha
 • 1994 – Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (USA)
 • 1993 – Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (B)
 • 1992–1993 – Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
 • 1992–1993 – Umělecká beseda 1992, Mánes, Praha
 • 1992 – Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
 • 1992 – Boštík… Zoubek: 20 let výtvarných výstav v Makru (1972 – 1992), Ústav makromolekulární chemie, výstavní síň, Praha
 • 1992 – Část Kruhu, Galerie bratří Čapků, Praha
 • 1991 – Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy 
 • 1991 – Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
 • 1991 – UB 12, Art Galerie, Žďár nad Sázavou 
 • 1991 – Šedá cihla 78/1991, Dům umění v Opavě, Opava 
 • 1990 – UB 12, České muzeum hudby, Praha
 • 1990 – Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
 • 1990 – 90 autorů v roce ´90, Palác kultury, Praha
 • 1989 – Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb 
 • 1989 – Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 – 1988), Národní galerie v Praze, Praha
 • 1988–1989 – Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy a kresby, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem
 • 1988 – Jiří Mrázek, Daisy Mrázková: Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy 
 • 1988 – Pocta Warholovi, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1988 – První jarní den, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1988 – Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1988 – Loutky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1988 – Pohyb, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1988 – Pět let Galerie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1987 – Dablovky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1986 – A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1985 – Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
 • 1985 – Velikonoce, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1985 – Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
 • 1985 – Setkání – mikrosvět, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1985 – Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (SK)
 • 1984 – Velká kresba, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1984 – Záznam o činnosti, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
 • 1983 – Krabičky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy 
 • 1970 – Zamiary i zapasy: 50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej, Muzeum Śląskie, Vratislav (PL)
 • 1969 – 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
 • 1969 – 50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (A)
 • 1967 – Socha a kresba, Mánes, Praha
 • 1967 – 1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
 • 1967 – Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno 
 • 1966 – Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
 • 1966 – Bilance ´66, Mánes, Praha
 • 1966 – Československá tapiserie 1955-65, Jízdárna Pražského hradu, Praha
 • 1966 – Aktuální tendence v Československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům (Reprezentační dům obce pražské), Praha
 • 1965 – Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
 • 1965 – UB 12, Dům umění města Brna, Brno 
 • 1965 – La transfiguration de l´art tchèque: Peinture – sculpture – verre – collages, Palais de Congres, Liege (B)
 • 1964 – Tvůrčí skupina UB 12, Dům umění, Zlín 
 • 1964 – Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Nová síň, Praha
 • 1963 – Bilance 1962-63: Třetí členská výstava Skupiny průmyslových výtvarníků U. B., Galerie Československý spisovatel, Praha
 • 1963 – Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou 
 • 1962 – Nejmenší kresby za nejnižší ceny, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
 • 1961 – Bilance 1960, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
 • 1961 – Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
 • 1960 – Tvůrčí skupina v Umělecké besedě, Obecní dům (Reprezentační dům obce pražské), Praha
 • 1959 – 1960 – IV. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
 • 1959 – Soubor vybraných uměleckořemeslných výrobků, Berlín (DE)
 • 1959 – Olga Karlíková, Jiří Mrázek: Textilie, Uměleckoprůmyslové museum, Brno 
 • 1958 – 1959 – Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
 • 1958 – Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno 
 • 1953 – 1954 – II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Galerie Československý spisovatel, Praha
 • 1953 – Konfrontace, Ateliér Václava Boštíka, Praha
 • 1953 – II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
 • 1950 – Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
 • 1945 – Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha