Kdo jsme?

Život každého člověka je po celý čas svého trvání ovlivňován mnoha lidmi a s nimi spojenými skutečnostmi či od nich pocházejícími okolnostmi a vlivy. Někdy radostnými, někdy bolestnými, jindy vzrušujícími anebo naopak uklidňujícími. Nejinak tomu bylo i v životě našem, tedy v životě mém a mé rodiny. Kromě jiných pro nás mnoho znamenali moji prarodiče, akademický malíř Jiří Mrázek (1920 – 2008) a Daisy Mrázková (1923 – 2016), malířka, ilustrátorka a spisovatelka. Samozřejmě pro nás především mnoho znamenali oni sami takoví, jací byli. Ovšem vzhledem ke specifické povaze jejich povolání pro nás nemohlo zůstat bez významu ani jejich dílo: dědečkovy i babiččiny obrazy, kresby, a především babiččiny knížky, které třebaže primárně určené dětem promlouvají již řadu desetiletí i k lidem dospělým, jak se o tom lze stále znovu přesvědčovat. Moji prarodiče do svého díla promítli a otiskli něco ze svých vzácných vlastností, něco ze své životní moudrosti a ze své lidské dobroty. To všechno jsme v jejich díle viděli a vidíme, tak jsme to prožívali a prožíváme již dlouhou řadu let, za jejich života i poté, co z tohoto světa odešli. 

Kdo tedy jsme? Jsme rodina, jsme lidé, kteří měli to štěstí, že se mohli v životě potkávat po delší či kratší čas s vzácnými lidmi, Daisy a Jiřím Mrázkovými, a kteří jsou za to vděční. A protože jejich dílo, přestože je hojně zastoupeno v domácích i zahraničních sbírkách, tvoří stále do značné míry kompaktní celek, o který pečujeme, rozhodli jsme se krásu tohoto díla určitým způsobem zpřístupnit i dalším lidem s nadějí, že jim přinese podobnou radost, potěšení a povzbuzení, jaké jsme v něm nalezli a stále znovu nalézáme i my. Proto jsme, s podporou dalších našich příbuzných a přátel, založili naši galerii. 

Pokud bychom chtěli uzavřít tento text nějakým vzletným slovem, mohli bychom v případě knížek sáhnout třeba k citátu z Aurelia Augustina a říci: „Tolle – lege“. Ovšem v případě díla Jiřího a Daisy Mrázkových je to složitější. Nestačí vzít a číst, ale je třeba ještě něčeho dalšího, co bychom mohli vyjádřit v obdobném duchu slovy: „Veni et vide“, tedy „Přijď a dívej se“. 

Tak tedy přijďte, budete vítáni!

Martin Pávek s rodinou